Đọc Sách Nhiều Để Làm Gì?

Hello Beauties,

“Đọc Sách Nhiều Để Làm Gì?” chắc là câu hỏi mà những bạn không hay đọc sách sẽ thường thắc mắc. Thật ra Isa cũng nhiều lần tự hỏi bản thân điều tương tự, vì thỉnh thoảng mình cũng ngẫm lại rằng liệu việc đọc sách có mang lại lợi ích gì không.

Mình cũng muốn nói trước điều này. Với mình sách là cái gì đó rất cá nhân, nó giống như gu thời trang hay gu nghe nhạc vậy đó. Không ai giống ai và bạn càng không thể bắt người khác giống mình. Vì vậy những lợi ích mình nhận được từ sách có lẽ sẽ khác với các bạn, nhưng không có nghĩa là mình đúng và các bạn sai hoặc ngược lại nhé.

Continue Reading